جمعه 3 خرداد‌ماه سال 1392 @ 07:30 ب.ظ

برخی علائم اختلال یادگیری در گودکان مبتلا به ناتوانی های ویژه یا

برخی علائم اختلال یادگیری در گودکان مبتلا به ناتوانی های ویژه یادگیری  

 

 در سال 1963 ساموئل کرک، برای کودکانی که به عنوان آسیب دیده خفیف، کندآموز، نارساخوان یا ناتوان از نظر ادراکی، نامگذاری می شدند، اصطلاح ناتوانی یادگیری را پیشنهاد کرد زیرا هر یک از آن نام ها در توصیف مشکل با محدودیت هایی همراه بودند.
در سال 1994 در ویرایش چهارم کتابچه تشخیص و آماری اختلالات روانی (DSMIV)، اصطلاح اختلالات یادگیری پذیرفته و ارائه شده است. بنابراین طبقه¬بندی اختلالات یادگیری به نقایصی در کودک یا نوجوان در زمینه کسب مهارتهای مورد انتظار خواندن، نوشتن، تکلم، گوش دادن، استدلال یا ریاضیات اطلاق میشود و کودک مبتلا، از این لحاظ نسبت به کودکان هم سن و دارای ظرفیت هوشی مشابه در سطح پایینتری قرار دارد. این اختلال ذاتی است و در درون خود فرد وجود دارد و ممکن است با سایر معلولیتها مانند: آموزش ناکافی یا نامناسب، تفاوتهای فرهنگی و... همراه باشد ولی نمیتواند در نتیجه این عوامل یا شرایط باشد. کودکان دارای اختلالات یادگیری معمولاً در تمام جنبههای زندگی، ظاهری عادی دارند ولی پیشرفت تحصیلی آنها یک یا دو پایه تحصیلی عقبتر از سایر کودکان است. با این همه ممکن است کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در تمام دروس ضعیف نباشند. به طور مثال ممکن است در خواندن مشکل داشته باشند ولی در درس ریاضی مشکلی نداشته باشند. این کودکان با تلاش زیاد، توجه بیشتر یا انگیزه خود به خودی بهبود نمییابند و برای یادگیری نیازبه کمک دارند. 

برخی علائم اختلال یادگیری:

علائم اختلال خواندن:

·        در تشخیص حروف الفبا دچار مشکل است.

·        به اشتباه حرفی را به جای حرف دیگر به کار می برد . این اشکال در حروفی که کمی شبیه هم هستند بیشتر بروز می کنند مانند «ب پ ت» و  « ج چ ح » و « ک گ» و «ع غ ».

·        کلمات کوتاه را جا می اندازد و یا در خواندن اشتباه می کند.

·        متن را کند یا بریده بریده می خواند.

·        گم کردن خط در هنگام خواندن

·        به خواندن میل و رغبتی نشان نمی دهد.

·        در خواندن با توجه به متن کلمات را حدس می زند و حدس خود را بیان می کند، نه کلمه آورده شده در متن را.

·        کلمه ای را که در خواندن آن اشکال دارد هم معنی آن را بیان می کند  مثلاً « مریم مداد را آورد» را    می خواند: «مریم مداد را می آورد».

·        کلمه ای را که در خواندن آن اشکال دارد هم معنی آن را بیان می کند ، مثلاً : «لباس او پاکیزه است» را          می خواند:  «لباس او تمیز است» .

·        علی رغم خواندن صحیح قادر به درک و فهم معنی کلمات و دریافت معنی متن نمی باشد.

علائم مشکلات نوشتن:

·        کلمات را بیش از حد بی رنگ می نویسد یا بیش از اندازه به مداد فشار می آورد.

·        در نوشتن کلمات بیش از حد فاصله می گذارد و یا بیش از اندازه نزدیک هم می نویسد.

·        گاهی با دست چپ و گاهی با دست راست می نویسد.

·        مطالب درسی را از چپ به راست روی خط می نویسد مثلا :

 علائم مشکلات املا:

·        در املا حروفی را که دارای صداهای مشابه اند اما شکل نوشتاری متفاوتی دارند دچار اشتباه می شود؛  مثلا صداهای ( ث ، ص، س، ت، ط، ز، ض، ذ ، ظ و ...) به طور نمونه  طوطی را می نویسد طوتی یا گذاشت را گزاشت .

·        در املا کلمات یا حروف را جا می اندازد ، حذف می کند یا اضافه می کند.

·        در نوشتن املا کلمات را به صورت معکوس یا آینه نویسی کتابت می کند، مانند «دور را می نویسد رود».

·        در املا کلمات را همانگونه که  عامیانه تلفظ می کند می نویسد مثلاً صبح را می نویسد صب

علائم مشکلات ریاضی  :

·        در هنگام شمردن اعداد به ترتیب دچار اشکال می باشد و اعداد را جا می اندازد.

·        در درک مفهوم عدد دچار مشکل است ، مثلاً وقتی می گوییم 7 تا از 12 مداد را بشمار بده نمی تواند به درستی انجام دهد.

·        اعداد ریاضی را به صورت معکوس می نویسد یا می خواند مثلاً (12) را (21) و  (17) را (71) تشخیص می دهد.

·        در انجام جمع و تفریق دچار مشکل است.

·        علی رغم تکرار زیاد در فراگیری جدول ضرب دچار مشکل است.

·        در شناخت علائم ریاضی دچار اشکال است. ( > < = + × )

·        در درک ارزش مکانی دچار مشکل است مثلاً ارزش مکانی 5 را در اعداد 15 ،  57 و 520 درک    نمی کند.

·        در درک صورت مساٴله دچار مشکل است.